Sviečka za nenarodené deti - 2. november 2015

Aj v našej farnosti sa predávala v roku 2015 táto sviečka za príspevok 1€, po všetkých svätých omšiach v nedeľu (25. 10. 2015) (bohoslužobný poriadok) a aj po večernej svätej omši (18:00) v sobotu:

O projekte:

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2015, ktorý sa v týchto dňoch už trinásty raz rozbieha s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo , odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje.

Ako pomôcť?

Prispieť je možné aj priamym darom na číslo účtu 5033357295/0900. Verejná zbierka 2015 v tejto súvislosti už začala 4. septembra 2013 a potrvá do 31. marca 2016. Organizuje ju neinvestičný fond Fórum života s povolením Ministerstva vnútra pod registrovým číslom 000-2015-023533.

Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti už tradične prostredníctvom farností, škôl a rôznych spoločenstiev, pri ktorých je nenahraditeľná pomoc dobrovoľníkov – ľudí, ktorým je myšlienka ochrany života blízka a chcú sa podieľať na jej šírení aj prakticky, napríklad distribúciou propagačných materiálov, pomocou pri predaji sviečok v rámci verejnej zbierky, organizovaním modlitbových stretnutí na podporu pro-life iniciatív a podobne.

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM TOHTO PROJEKTU NÁJDETE NA TEJTO STRÁNKE:

www.sviecka.forumzivota.sk/