Spevokoly

Mládežnícky spevácky zbor SALVE
Nácviky detského zboru sú každú nedeľu pred svätou omšou za účasti detí od 8:30 do 9:30 h v pastoračnom centre na fare.
Noví členovia sú vítaní.