Rodina Nepoškvrnenej

Rodina Nepoškvrnenej je združenie chorých, telesne postihnutých aj zdravých. V júni 1991 na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie sv. Otec Ján Pavol II. schválil Rodinu Nepoškvrnenej ako charizmatické mariánske hnutie pod vedením Kongregácie milosrdných sestier – Satmárok.
Do rodiny patria deti, dospelí, starí ľudia bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania. Členom Rodiny Nepoškvrnenej sa môže stať ten, kto sa písomne prihlási, že chce do nej patriť a prijíma podmienky. Dennú modlitbu rozjímavého sv. ruženca, svoj osobný križ, opustenosť či starobu, chorí ešte stretnutie o 15:00 hod pod krížom obetujú na tieto úmysly:

  1. za sv. Otca, biskupov a kňazov
  2. za bohoslovcov, rehoľníkov/rehoľníčky a mládež
  3. za hriešnikov telesne i duševne chorých a duše v očistci.

Kto sa stane členom Rodiny Nepoškvrnenej a rozhodne sa, že sa bude do svojej smrti modliť sv. ruženec, zapíše sa do tzv. Zlatej knihy fatimskej. Kto je v nej zapísaný, za toho sa denne obetuje vo Fatime sv. omša, za jeho posvätenie. Keď zomrie, tak za jeho dušu v očistci.
V našej farnosti v roku 1992 založila Rodinu Nepoškvrnenej pani Galfyová. Postupne sa prihlasovali ženy, muži, chorí i zdraví. Združenie sa rozrástlo na cca 100 členov. Teraz združenie eviduje 70 členov.
Každý rok Rodina Nepoškvrnenej pripravuje duchovnú kyticu pre sv. Otca a otcov biskupov, do ktorej sa zapájajú aj naše členky.
Sestričky vydávajú časopis a stolový kalendár. Každé dva roky organizuju vlakovú púť pre chorých do Lúrd.