FARSKÉ OZNAMY - 16. 4. 2017 

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť
 
Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami.
 
Úmysly svätých omší na druhý polrok 2017 budeme zapisovať od pondelka, 27. marca.
 
Budúcu nedeľu, 26. marca o 16:00 sa uskutoční divadelné predstavenie s názvom „Milosrdní ako Otec“ v kostole na Trnávke v saleziánskom centre. Bližšie informácie sú na výveske pred kostolom.
Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť
 
Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami.
 
Úmysly svätých omší na druhý polrok 2017 budeme zapisovať od pondelka, 27. marca.
 
Budúcu nedeľu, 26. marca o 16:00 sa uskutoční divadelné predstavenie s názvom „Milosrdní ako Otec“ v kostole na Trnávke v saleziánskom centre. Bližšie informácie sú na výveske pred kostolom.
 
 

Liturgický kalendár:
VEĽKONOČNÁ OKTÁVA
2. Veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva

1. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom slávení veľkonočných sviatkov v našej farnosti.

2. Zajtra, na veľkonočný pondelok sú sväté omše dopoludnia ako v nedeľu. Večer svätá omša nie je.

3. Od utorka, 18. apríla, sa začne upravovať celý areál pred kostolom. Bude vymenená dlažba, pridané osvetlenie, kvetinová výzdoba, ako i sanácia vlhkosti našej kaplnky. Prosíme o Vašu trpezlivosť a pochopenie počas týchto prác, nakoľko sa môže určitým spôsobom nevyhnutne skomplikovať vstup do kostola. Termín ukončenia v prípade priaznivého počasia je 1. máj.

4. Dnes sa po svätých omšiach koná veľkonočná ofera. Vyslovujeme vopred Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

5. Prosíme všetkých, ktorí sa prihlásili na farskú púť do Fatimy, aby prišli na informačné stretnutie stredu, 19. apríla o 18:30 do kostola.