Kňazi našej farnosti

Aktuálny správca farnosti:

ThDr. Marek Krošlák, PhD. 1. 9. 2012 -


Predchodcovia:

Mgr. Miroslav Michalka (farár) 1. 7. 2009 - 31. 8. 2012

ThLic. Roman Frydrich (administrátor) 1. 7. 2000 - 30. 6. 2009

Ondrej Valach (farár) 1. 7. 1999 - 1. 7. 2000

Augustín Drška (dekan, prvý farár tejto farnosti) 15. 11. 1991 - 1. 7. 1999

 

Aktuálny kaplán (výpomocný duchovný) farnosti:

ThDr. Michal Vivoda, Phd. 1. 7. 2015 - 

Predchodcovia:

Mgr. Radoslav Šaškovič  1.7.2014 - 30. 6. 2015

Mgr. Ing. Vladimír Mikulec, PhD.  1. 7. 2013 - 30. 6. 2014

Mgr. Attila Nemes  12. 6. 2011 - 30. 6. 2013

Mgr. Gabriel Klenko  1. 7. 2009 - 11. 6. 2011

Mgr. Ľuboslav Farkaš  1. 7.2007 - 30. 6. 2009

Mgr. Marián Díreš  1. 7. 2006 – 30. 6. 2007

Mgr. Samuel Sádecký  1. 7. 2005 -30. 6. 2006

Mgr. Ľuboš Martíny  1. 9. 2004 – 30. 6. 2005

ThLic. Alexander Knorr  1. 7. 2004 - 31. 8. 2004

Mgr. Mário Bosý  1. 10. 2003 - 30. 6. 2004

ThLic. Milan Sova  1. 7. 2003 -30. 9. 2003

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo  1. 2.2002 - 30. 6. 2003

Mgr. Peter Sabol  2. 9. 2001 -31. 1. 2002

Mgr. Radovan Naštický  1. 2. 2001 - 1. 9. 2001

Mgr. Jozef Dúc  1. 7.2000 - 1. 2. 2001

Mgr. Marek Suchý  1. 12. 1999 - 1. 7. 2000

Mgr. Roman Šurda  1. 8. 1999 - 1. 12. 1999

Anton Vincent Pérez Caramés  1. 7. 1996 -15. 4. 1998