Úradné hodiny

                            photo poriadok_zpsm9xiydwh.png

Bližšie informácie o úradných hodinách a telefónne čísla na farský úrad získate v sakristii kostola. K dispozícií je taktiež vizitka s kontaktmi a všetkými potrebnými informáciami.