FOTOGALÉRIA FARNOSTI (AKCIE)

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH - MARIANKA 2014

Ako mladí prežívali krížovú cestu...

          Je Zelený štvrtok, krátko pred dvadsiatou hodinou a mladí z našej farnosti sa schádzajú pred farou. Tma sa už rozliala po okolí, ľudia, ktorí si pred chvíľou pripomenuli pri svätej omši poslednú večeru nášho Pána sa vonku rozprávajú alebo v tichu adorujú Krista v priestore kaplnky.
          Rozhodli sme sa spoločne prežiť krížovú cestu. Ako miesto sme si zvolili najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Marianku. Keďže už bola večerná hodina, za zdroj svetla sme si zvolili fakle. Nezabudli sme ani na kríž.
          Do Marianky sme sa doviezli autami. Potom, so zapálenými fakľami a krížom, sme sa vydali na krížovú cestu, aby sme si aspoň trošku pripomenuli a „zažili“ to, čo za každého jedného z nás urobil sám Kristus.
Začali sme piesňou – Stála Matka bolestivá a pomocou rozjímajúcich textov sme sa vhĺbili do tajomstva našej viery...
          Myslím, že pre každého z nás bola táto krížová cesta obohacujúca. Jednak duchovne a jednak silou spoločenstva. Môžem povedať, že sme boli všetci milo prekvapení, koľko sa nás nazbieralo – 20 mladých – koľkých Duch Svätý priviedol do spoločenstva.
          Vďaka Pánovi a všetkým mladým, ktorí prišli a tak mohli vyprosovať milosti pre seba a svojich blízkych. 

    Autor: M.S.