Vymaľovaná kaplnka Mena Panny Márie (2014)

ZDROJ FOTOGRAFIÍ: MIESTNY VERIACI

PÁN BOH ZAPLAŤ ZA TOTO DIELO ANONYMNÝM DARCOM A FIRME, KTORÁ ZREALIZOVALA TÚTO OBNOVU (VYMAĽOVANIE INTERIÉRU KAPLNKY).