EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Sviatosť Oltárna je vystavená v našom kostole k adorácii:
 

Každý štvrtok po sv. omši od 18:30 – 19:00.

- Každú prvú nedeľu v mesiaci od 12:00 – 17:45 h
  Spoločná pobožnosť maďarských veriacich je o 15:00 h a záverečná pobožnosť (litánie a Eucharistické   požehnanie je o 17:45 h)
- Farská celodenná poklona sviatosti Oltárnej je každoročne 12. októbra od 7:00 – 17:45 h.