FATIMSKÁ SOBOTA

Každú prvú sobotu v mesiaci po sv. omši, ktorá začína o 7:00 h je fatimská sobota, kedy sa chceme stretnúť pri modlitbe sv. ruženca a hlbšie preniknúť do posolstva Božieho slova.