KRÍŽOVÁ CESTA

Pobožnosť Krížovej cesty sa modlíme v pôstnom období:
- V kostole v piatok a nedeľu o 17:15 h
- Na Veľký piatok o 8:00 h v kostole a v Marianke o 11:00 h