Prikázané sviatky na Slovensku

 

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1. januára

2. Zjavenie Pána - 6. januára

3. Nanebovstúpenie Pána - /pohyblivý/

4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - /pohyblivý/

5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov - 29. júna

6. Nanebovzatie Panny Márie - 15. augusta

7. Všetkých svätých - 1. novembra

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. decembra

9. Narodenie Pána - 25. decembra

 

Neprikázané sviatky

 

1. Obetovanie Pána - 2. februára

2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - 19. marca

3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/

4. Zvestovanie Pána - 25. marca

5. Turíčny pondelok - /pohyblivý/

6. Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - /pohyblivý/ - *NOVÝ SVIATOK*

7. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - /pohyblivý/

8. Sv. Cyrila a Metoda - 5. júla

9. Narodenie Panny Márie - 8. septembra

10. Sedembolestnej Panny Márie - 15. septembra

11. Sv. Štefana, prvého mučeníka - 26. decembra