Pondelok, 10. 4. 2017 18:00 +manžel Igor, rodičia Anna a Ľudovít
Utorok, 11. 4. 2017 6:30 +manžel a otec Silvester
Streda, 12. 4. 2017 18:00 +syn Branislav, otec Gabriel a starí rodičia Mária a Juraj
Štvrtok, 13. 4. 2017
Zelený štvrtok, Pamiatka
Pánovej Večera
17:00(M)
19:00
v maďarskom jazyku
Pamiatka Poslednej Pánovej večere
Piatok, 14. 4. 2017
Veľky Piatok, Smrť a 
umučenie Ježiša Krista
7:30
8:00
13:30(M)
18:00
Ranné chvály
Krížová cesta
Obrady v maďarskom jazyku
Obrady v slovenskom jazyku
Sobota, 15. 4. 2017
Biela Sobota, Vigília
Pánovho zmŕtvychvstania
7:00
16:30
19:30
Ranné chvály
Veľkonočná vigília v maďarskom jazyku
Veľkonočná vigília v slovenskom jazyku
Nedeľa, 16. 4.
2017

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA -
NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA
  
7:30
8:30
9:45
11:00
18:00

Na úmysel
+László és Béla
za uzdravenie syna Mirka
za farníkov
+don Carlo, rodičia Silvester a Amália, starí rodičia z oboch strán a švagor Ivan

 

+manžel Milan